THỤY VIỆT PHÁT HUY VAI TRÒ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
Ngày 23/01/2024

Thụy Việt phát huy vai trò công tác khuyến học, khuyến tài, thực hiện Mô hình Công dân học tập năm 2023  

 

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài luôn được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở Thụy Việt đặc biệt quan tâm. Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã thúc đẩy phong trào Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng học tập, Công dân học tập đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương và Kế hoạch chuyển đổi số hiện nay

 Để huy động nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học. Hội khuyến học xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền  xây dựng kế hoạch chỉ đạo từ xã đến chi hội thôn, Ban khuyến học dòng họ, viết thư kêu gọi các mạnh thường quân, con em xa quê và tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã nhằm vận động toàn dân ủng hộ xây dựng quỹ. Hàng năm Hội Khuyến học xã căn cứ chỉ đạo của Hội khuyến học huyện đã cụ thể hóa phát động các phong trào thi đua: “ mùa Xuân khuyến học”, “Tháng khuyến học”, “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển giáo dục trong nhà trường như tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục, trong đó cao điểm là tháng khuyến học từ ngày 5/8 - 5/9 và dịp kỉ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11, lễ giỗ Tổ của dòng họ, đồng thời lồng gắn thực hiện Mô hình Công dân học tập, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, thôn làng văn hóa. Qua đây Hội khuyến học của xã, các chi hội ở thôn và nhà trường cùng Ban khuyến học dòng họ đã biểu dương trao thưởng học sinh đỗ Đại học, học sinh giỏi các cấp, tặng quà hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học tốt, kịp thời động viên các em học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, là cơ hội để các em chia sẻ quá trình phấn đấu học tập của mình, lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng. Điển hình ở phong trào này nhiều năm qua là dòng họ Phạm thôn Hòa Đồng, dòng họ Phạm Công, dòng họ Nguyễn Đức, dòng họ Nguyễn Quang, dòng họ Phạm Phú, Nguyễn Đình, họ Phạm, họ Nguyễn  và một số dòng họ tiêu biểu trong công tác khuyến học khuyến tài, phát triển hội viên và vận động xây dựng quỹ số dư hàng năm từ 30 đến 50 triệu đồng. Bên cạnh đó Hội Khuyến học xã đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng mô hình Dòng họ học tập giai đoạn 2023-2030, thực hiện tốt Đề án 281 của Chính phủ giai đoạn 2021-2030 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Triển khai học tập, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện tốt nội dung Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “ Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Đồng thời tổ chức đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận Mô hình Công dân học tập năm 2023. Khen thưởng các mô hình công dân học tập, kết hợp thực hiện các giải pháp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương. 

          Nhờ những cách làm sáng tạo, phù hợp, nhiệt tình của Hội khuyến học xã, chi hội thôn, các Ban khuyến học dòng họ và sự đồng thuận giúp đỡ của nhân dân đã góp phần vào thành tích chung trong công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Thụy Việt

 

 

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 65
Tổng số điểm của bài viết là: 95 trong 19 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác