HTX NÔNG NGHIỆP THỤY VIỆT TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THU CHIÊM, LÀM MÙA
Ngày 01/06/2024

Hợp tác xã SXKD DVNN Thụy Việt triển khai kế hoạch thu Chiêm, làm Mùa

      Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy; UBND xã về việc triển khai kế hoạch thu Chiêm, làm Mùa.

      Ngày 28/5/2024 ; HTX SXKD DVNN tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu Chiêm, làm Mùa.

      Thụy Việt là một xã thuần nông, với tổng diện tích lúa gieo cấy vụ Xuân năm 2024 là 312 ha. Tổng số máy gặt đăng ký vào thu hoạch lúa vụ Xuân năm 2024 cho nhân dân là 11 máy; Trong đoa máy gặt tại địa phương là 3 máy; Máy địa phương khác là 8 máy.

     Để quán triệt các ông chủ máy đảm bảo về An ninh trật tự; đảm bảo về tài sản chung của địa phương; Thống nhất về giá gặt và sự điều động máy khi có thiên tai, bão lũ sảy ra.

    UBND xã; Ban công an xã; HTX đã quán triệt và tổ chức ký cam kết với các ông chủ máy gặt với các nội dung sau:

- Đối với giá gặt : Thống nhất giá gặt chung trên toàn xã là 120.000 đồng /sào 360m2  .

- Các chủ máy ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự như không tranh giành đồng, cãi, chửi, đánh nhau … cam kết về việc bảo đảm về tài chung của địa phương; như đường giao thông, cầu, cống, mương máng… nếu làm hư hỏng thì phải khắc phục sửa chữa trả lại hiện trạng…cam kết chịu sự điều động máy khi có thiên tai bão lũ sảy ra trong thời gian thu hoạch lúa trên địa bàn xã Thụy Việt.

    Chuẩn bị cho sản xuất vụ Mùa năm 2024; HTX SXKD DVNN đã nhập thóc giống về kho HTX để cung ứng phục vụ nhân dân, và in lịch thời vụ gieo cấy lúa vụ Mùa phát đến tận hộ dân để nhân dân nắm bắt được lịch thời vụ gieo cấy lúa vụ Mùa năm 2024.

Media/304_xathuyviet/FolderFunc/202406/Images/z5497444486237-0a3da65d200e52f8f15fc322e7850f76-20240601032951-e.jpg

 

Media/304_xathuyviet/FolderFunc/202406/Images/z5497444485858-077ac6177464c2fcb3efd19e795012e0-20240601032952-e.jpg

 

Media/304_xathuyviet/FolderFunc/202406/Images/z5497444491427-fc5e317c8928055bd3560a911b96f61c-20240601032952-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 25
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác