HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI THỤY VIỆT
Ngày 23/01/2024

Thụy Việt bước đầu tạo chuyển biến nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số

         

Xác định chuyển đổi số là giải pháp có tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Thụy Việt đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền được coi trọng, triển khai sớm, đồng bộ, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn toàn xã

          Để thúc đẩy người dân tích cực tham gia chuyển đổi số, từ năm 2023, UBND xã đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với thành viên nòng cốt là lực lượng thanh niên, giáo viên cư trú tại địa bàn dân cư, làm cầu nối giữa chính quyền địa phương với người dân, thực hiện nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kịp thời thông tin tuyên truyền và trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là hỗ trợ trong việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, xác lập hồ sơ công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia

UBND xã và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của xã đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Các bộ phận chuyên môn tại UBND xã đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, nhân dân đến liên hệ công việc. UBND xã trích ngân sách từ 50 đến 70 triệu đồng mua thiết bị công nghệ tại bộ phận một cửa, nâng cấp toàn bộ hệ thống máy tính của công chức xã, tập huấn, hỗ trợ kinh phí cho tổ công nghệ số cộng đồng. Bằng nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, nói đi đôi với làm, “cầm tay chỉ việc”, nội dung nhiệm vụ chuyển đổi số đã nhanh chóng đi vào đời sống. Người dân đã thấy được hiệu quả của chuyển đổi số và chủ động tiếp cận, học hỏi, mạnh dạn tương tác với chính quyền, doanh nghiệp và cũng khai thác được các tiện ích dịch vụ số. Do vậy tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, ký số văn bản, báo cáo hành chính trên tất cả các lĩnh vực và hoạt động trên cổng thông tin điện tử của xã Thụy Việt năm 2023 đạt tỷ lệ 80 đến 100%   

       Trong thời gian tới, Thụy Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để người dân, cộng đồng doanh nghiệp và công dân hiểu hết ý nghĩa của chuyển đổi số. Mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ CNTT, sẵn sàng tham gia tuyên truyền để lan tỏa lợi ích, ý nghĩa của ứng dụng công nghệ số, góp phần thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số trên địa bàn toàn xã

 

 

Tập tin đính kèm

Tổng lượt xem bài viết là: 60
Tổng số điểm của bài viết là: 100 trong 20 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác